1 definition by beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

when your a fiaroony, you a poo fanatic... your obbsessed with every time of poo... dog, cat, horse and especcially fox.
you smell of fiaroony
作者 beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2012年2月10日

免费每日邮件

输入你的邮箱地址,每天早晨收到免费的“每日城市之词”

邮件由 daily@urbandictionary.com 发出。我们决不会发送垃圾邮件。

×