Top Definition
Dalawang bolang sa ilalim ng titi tinutubuan ng buhok.

Two balls under the cock where hairs grow.
Ang bayag ni Jepjep ay may malagong buhok.
作者 Tarzan 2003年12月26日
4 more definitions
Dalawang hugis itlog na nakabitin sa ilalim ng titi.

Two egg-shaped part of a male body just hang under the penis.
Napangiwi si Willy nang walang anu-ano ay pinitik ni Ric ang kanyang bayag.
作者 macmac 2007年8月26日
filipino ( tagalog ) slang for testicles, usually refering to the two balls under the penis.
tagalog : tae ng kalabaw !!! pinakagat ni ate ang "bayag" ko sa langgam, araayy !!!

english : bull shit !!! my sister let my balls (bayag) bitten by ants, ouuuch !!!
作者 kikong matsing-frankie the mon 2010年9月18日
girls favorite thing from guys..
balls
作者 kepkep 2003年9月25日
balls ; has the nerve to screw around with anyone
Man, you think you gotz da bayag to take this seriously?
作者 pinay 2004年6月13日

免费每日邮件

输入你的邮箱地址,每天早晨收到免费的“每日城市之词”

邮件由 daily@urbandictionary.com 发出。我们决不会发送垃圾邮件。

×