Top Definition
A chick in a western Prague slang
Pozvali sme na kalbu nejaky fenní gamzy?
作者 tommy_tomz 2008年5月20日
免费每日邮件

输入你的邮箱地址,每天早晨收到免费的“每日城市之词”

邮件由 daily@urbandictionary.com 发出。我们决不会发送垃圾邮件。

×